ข่าวสารและโปรโมชั่น

Talaythong Factory Co.,Ltd.

บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด นำตัวแทนจำหน่ายรถแทรคเตอร์มิตซูบิชิ ไปท่องเที่ยวพร้อมกัน 5-11 . 04 . 2009

บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด นำตัวแทนจำหน่าย รถแทรคเตอร์ มิตซูบิชิ ไปท่องเที่ยวพร้อม กับทัศนศึกษาดูงานที่ Mitsubishi Agricultural Machinery Co.,Ltd ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 5-11 เมษายน ที่ผ่านมา

จัดอบรมเรื่อง “ การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ GX3600 และ GX5000 10-16 . 09 . 2009

บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี จำกัด ร่วมกับ Mitsubishi Agricultural Machinery Co.,Ltd. จัดอบรมเรื่อง “ การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ GX3600 และ GX5000 “ ให้กับพนักงาน บจ.ทะเลทอง แฟคตอรี และตัวแทนจำหน่าย ในวันที่ 10-16 กันยายน 2552