ตัวแทนจำหน่าย

Talaythong Factory Co.,Ltd.

ภาคกลาง

ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง :
 • ร้านพัฒนายนต์

  เลขที่ 61 ม.2 ต.บางหลวง อ.บางเลน
  จ.นครปฐม 73130
  โทรศัพท์ : 034-399164,

  034-399476

 • ร้านอ่างทองแทรกเตอร์

  เลขที่ 99 ม.10 ถ.เอเชีย ต.บ้านอิฐ
  อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
  โทรศัพท์ : 035-602715
 • ร้าน อ.ทองไทย

  เลขที่ 54/5 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา
  จ.กาญจนบุรี 71120
  โทรศัพท์ : 034-541933
  โทรสาร : 034-541933
 • ร้าน อ.เครื่องบด

  เลขที่ 91 ถ.พลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ
  เขตป้อมปราบ กทม. 10100
  โทรศัพท์ : 02-2242435
 • ร้านจักรทองการเกษตร

  เลขที่ 117 ม.1 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์
  จ.ชัยนาท 17120
  โทรศัพท์ : 081-6351942
  โทรสาร : 056-461334
 • หจก.วังน้อยแทรกเตอร์

  เลขที่ 43/3 ม. 4 ถ.พหลโยธิน
  ต.ลำไทร อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์ : 035-215472 ,

  081-6655535

  โทรสาร : 035-272527
 • ร้านเฮงถาวร

  เลขที่ 44/3-4 ถ.กาญจนาภิเษก
  แขวงบางบอน เขตบางบอน
  กทม. 10150
  โทรศัพท์ : 028-651190-3 ,

  028-951566

 • หจก.ส.มงคลวนิช

  เลขที่ 22-26-30 ซ.เจริญพานิช
  ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
  เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
 • บจ.ไทยธุรกิจเกษตร

  เลขที่ 21/115 ม.6 ซ.ชินาเขต 2
  ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
  เขตหลักสี่ กทม 10210
  โทรศัพท์ : 029-545777,

  028-670207

 • หจก.กาญจนพลการเกษตร

  เลขที่ 273/6 ม.1 ถ.บรรจบวิถี
  ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
  โทรศัพท์ : 056-451187,

  056-422464

  โทรสาร : 056-422465
 • ศูนย์อุทัยธานี

  เลขที่ 199-200 ถ.อุทัย-หนองฉาง ม.3
  ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
  โทรศัพท์ : 081-3775117
  โทรสาร :
 • ร้านกองพลการเกษตร

  เลขที่ 191 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ตะพานหิน
  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
  โทรศัพท์ : 056-621371,

  081-7073907

  โทรสาร : 056-622493
 • ร้านพงษ์เกษตรรุ่งเรือง

  เลขที่ 170 ม.5 ถ.นฤพัฒน์ ต.หล่มเก่า
  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
  โทรศัพท์ : 056-709169,

  056-747757

  โทรสาร :
 • ร้านเจริญผลเพื่อนเกษตรไทย

  เลขที่ 15-16 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
  ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
  โทรศัพท์ : 056-731130,

  056-731022

  โทรสาร : 056-731477
 • ร้านเต็งเฮงการเกษตร

  เลขที่ 99/9 ม.7 ถ.สีหราชเดโชชัย
  ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 055-335027,

  0818869894

  โทรสาร : 055-283227กด12
 • ร้านยั่งยืนการยนต์

  เลขที่ 47 ม.2 ต.วัดโบสถ์
  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
  โทรศัพท์ : 055-29810
  โทรสาร :
 • บจ.เอ.วี.มอเตอร์ไบร์

  เลขที่ 2/2 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 63000
  โทรศัพท์ : 055-20222,

  081-0462470

  โทรสาร : 055-721999
 • ร้านสลกบาตรการเกษตร

  เลขที่ 980 ม.1 ต.สลกบาตร
  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
  โทรศัพท์ : 055-771401,

  055-726511

  โทรสาร : 055-711402
 • ร้านเกษตรยั่งยืน

  เลขที่ 702-703 ม.1 ต.วงฆ้อง
  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
  โทรศัพท์ : 055-366098,

  055-291810

  โทรสาร :
 • ร้านสากเหล็ก

  เลขที่ 233/2 ม.1 ต.สากเหล็ก กิ่ง
  อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
  โทรศัพท์ : 056-699131
  โทรสาร :
 • บจ.มิตซูนครสวรรค์

  เลขที่ 125/14 ม.10 ต.วัดไทรย์
  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ : 056-333440,

  081-9535749

  โทรสาร : 056-245239