บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรของ คนไทย
บริษัทฯมีแนวความคิดที่ต้องการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เรามุ่ง
ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรใหม่ๆ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น มีความสะดวก ทุ่นเวลา แรงงาน ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต และเพื่อความสะดวกในการแปรรูปสินค้าทางเกษตร ซึ่งการแปรรูปสินค้าการเกษตรนี้ทำให้สินค้า
การเกษตรของไทยมีมูลค่าสูงขึ้น บริษัทฯเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510 โดยใช้ชื่อ ”โรงงานทะเลทอง” ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัททะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 17 ล้านบาท จากอดีต
จนถึงปัจจุบันเราได้มีการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน เรามีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร ได้แก่ รถไถนา, รถไถนั่งขับ, เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก,
เครื่องนวดข้าว, เครื่องสีข้าว, เครื่องเกี่ยวข้าว, พัดลม, แท่นเกียร์ฉุดพัดลม EVAP และ อุปกรณ์นากุ้ง
เช่น เกียร์ตีน้ำ, เกียร์ตีกลับ 2 ทาง, 3 ทาง และ 4 ทาง
ชื่อบริษัท :   บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน :   38/1-2 ถ. จารุวร อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี 20140
ชั่วโมงการทำงาน :   วันจันทร์- วันเสาร์ 8.00 -17.00 น.
เนื้อที่โรงงาน   :   25 ไร่ (40000 ตารางเมตร)
เบอร์โทรศัพท์ :   0-3846-2868-71
ทุนจดทะเบียน :   17 ล้านบาท
ก่อตั้งเมื่อวันที่ :   2513
ผลิตภัณฑ์ :   รถไถนา, ผานจาน, เครื่องสีข้าว, เครื่องนวดข้าว, พัดลม 58 นิ้ว, แท่นเกียร์ฉุดพัดลม EVAP อุปกรณ์ตีน้ำนากุ้ง
กำลังการผลิต :   รถไถนา 10000  ชุด/ปี
  ผานจาน 10000  ชุด/ปี
  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 10000  ชุด/ปี
  เครื่องสีข้าว 100  ชุด/ปี
  เครื่องนวดข้าว 10000  ชุด/ปี
  พัดลม 58 นิ้ว 20000  ชุด/ปี
  แท่นเกียร์ฉุดพัดลม EVAP 100  ชุด/ปี
  อุปกรณ์ตีน้ำนากุ้ง 100  ชุด/ปี
 
จากอดีตถึงปัจจุบัน History
พ.ศ. 2510 ก่อตั้งบริษัท และผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่ผลิต คือ ไถควาย
พ.ศ. 2514 ค้นคว้า พัฒนา และผลิตรถไถนาประเภทผลักเลี้ยว
พ.ศ. 2518 พัฒนาและผลิตรถไถนาประเภทบีบเลี้ยว
พ.ศ. 2519 ค้นคว้า พัฒนา และผลิตแท่นโม่มันเส้น(สำปะหลัง), รถไถนั่งขับ 4 ล้อ และเครื่องนวดข้าว
พ.ศ. 2520 เริ่มนำเครื่องกลึงชิ้นส่วนซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการผลิต
พ.ศ. 2521 พัฒนา และผลิตรถไถนาประเภทมีเกียร์
พ.ศ. 2523 The products was distributed spread the country by Agriculture Bank.
พ.ศ. 2529 ค้นคว้า วิจัย และผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้ รุ่น GS9A
พ.. 2537 จัดตั้งบริษัท ซูโมต้า จำกัด ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก สำหรับใช้ในการเกษตร โดยใช้เครื่องหมายการค้าชื่อ ทะเลทอง เพื่อจำหน่ายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
พ.ศ. 2539 เริ่มจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, บรูไน โดยใช้เครื่องหมายการค้าชื่อ ทะเลทอง (Talaythong)
พ.ศ. 2540 วิจัย พัฒนา และผลิต อุปกรณ์นากุ้ง ได้แก่เกียร์ตีน้ำ, เกียร์ตีกลับ 2 ทาง, 3 ทาง และ 4 ทาง
พ.ศ. 2543 วิจัย พัฒนาและผลิตพัดลม และ แท่นเกียร์ฉุดพัดลมเล้าไก่ เพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ในโรงเรือนเลี้ยงไก่และสุกรในระบบปิด (อีแว๊ป)
พ.ศ. 2543 เครื่องยนต์ดีเซลทะเลทอง ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ (ม.อ.ก. 787-2531) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2545 พัฒนาและผลิตเครื่องสีข้าวรุ่น GS 9C 2002 เป็นเครื่องสีข้าวที่สามารถสีข้าวกล้องและข้าวสารขาวในเครื่องเดียวกัน
พ.ศ. 2546 คิดค้นและพัฒนาระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์ดีเซลทะเลทองขนาดเล็กโดยใช้ปั๊มน้ำ
พ.ศ. 2547 ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลทะเลทองขนาด 20 แรงม้า
พ.ศ. 2550 ร่วมลงนามกับบริษัท Mitsubishi Agricultural Machinery Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรกลการเกษตรของมิตซูบิชิ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
 
นโยบายและวิสัยทัศน์ (Policy and Vision)
 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯมุ่งวิจัยและพัฒนาสินค้าให้เกษตรกรไทยมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ,
  ประสิทธิผลและช่วยลดต้นทุนการผลิต
ต้องการยกระดับฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น
   
หน้าหลัก : เกี่ยวกับเรา : สินค้า : ข่าวสารและโปรโมชั่น : ตัวแทนจำหน่าย : สินเชื่อทะเลทอง : ติดต่อเรา
บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด 38/1-2 ถ. จารุวร อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี 20140
Tel: 6638-462868 to 71 Fax: 6638-462037 E-mail : chanidank@hotmail.com